webdesign by ReflexBlue
NORM & CLASSIFICERING
Tijdens de behandeling zijn er geen speciale voorzorgmaatregelen nodig. Alle producten zijn
onschadelijk voor het milieu en niet giftig.

Dit maakt de behandelwijze en product toepassing in bestaande gebouwen erg aantrekkelijk, indien
de gebruikte materialen niet meer voldoen aan de nieuwste eisen van deze tijd. Na behandeling, zal
het textiel als “moeilijk ontvlambaar” worden geclassificeerd in de zin van de normen NEN 1722, DIN
5436 of NEN/ISO 6941 (T navlam<15 s, T nagloei <60 S).

Vlamvertragend             M: 06 - 202 79 922     T: 085 - 40 11 478