Vlamvertragend.nl

Met regelmaat controleert het bevoegd gezag op brandveiligheid. Om aan Inspecties, Brandweer en verzekering te kunnen aantonen dat u zich aan de voorschriften houdt, verstrekken wij een Certificaat van Behandeling. Hierin staat eveneens vermeld hoe u de behandelde materialen zodanig kunt onderhouden, dat de effectiviteit voor langere tijd gewaarborgd blijft.