Vlamvertragend.nl

Tijdens de behandeling zijn er geen speciale voorzorgmaatregelen nodig. Alle producten zijn onschadelijk voor het milieu en niet giftig. Dit maakt de behandelwijze en product toepassing in bestaande gebouwen erg aantrekkelijk, indien de gebruikte materialen niet meer voldoen aan de nieuwste eisen van deze tijd. Na behandeling, zal het textiel als moeilijk ontvlambaar worden geclassificeerd in de zin van de normen NEN 1722, DIN 5436 of NEN/ISO 6941 (T navlam<15 s, T nagloei <60 S)